தமிழ் தேரிணி யின் அர்த்தம்

தேரிணி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பௌத்த பெண் துறவி.