தமிழ் தேவடியாள் யின் அர்த்தம்

தேவடியாள்

பெயர்ச்சொல்

தகுதியற்ற வழக்கு
  • 1

    தகுதியற்ற வழக்கு விபச்சாரி.