தமிழ் தேவாலயம் யின் அர்த்தம்

தேவாலயம்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    கிறித்தவர்களின் வழிபாட்டுத் தலம்.