தமிழ் தேவ ஆவி யின் அர்த்தம்

தேவ ஆவி

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    பரிசுத்த ஆவி.