தமிழ் தையல் இயந்திரம் யின் அர்த்தம்

தையல் இயந்திரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    துணி, தோல் முதலியவற்றைத் தைப்பதற்கான இயந்திரம்.