தமிழ் தைவதம் யின் அர்த்தம்

தைவதம்

பெயர்ச்சொல்

இசைத்துறை
  • 1

    இசைத்துறை
    ஏழு ஸ்வரங்களில் ஆறாவது ஸ்வரமான ‘த’ வைக் குறிப்பது.