தமிழ் நகச்சுற்று யின் அர்த்தம்

நகச்சுற்று

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தொற்றின் காரணமாகக் கைவிரல் நகத்தின் ஓரத்தில் உள்ள சதைப் பகுதியில் ஏற்படும், வலியுடன் கூடிய வீக்கம்.