தமிழ் நசிவு யின் அர்த்தம்

நசிவு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நலிவு.

    ‘நம்முடைய தார்மீக மதிப்பீடுகளின் நசிவு வருந்தத்தக்கது’