தமிழ் நடுகை யின் அர்த்தம்

நடுகை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு நடவு.

    ‘ஒரே நாளில் நடுகை முடிந்துவிட்டது’