தமிழ் நடுவிரல் யின் அர்த்தம்

நடுவிரல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (கையில் அல்லது காலில்) மூன்றாவதாக உள்ள விரல்.