தமிழ் நன்மை யின் அர்த்தம்

நன்மை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சாதகமாக இருக்கும் விளைவு; பயன்.

    ‘இந்தத் திட்டத்தால் விளையும் நன்மைகளை மக்களிடம் விளக்கிக் கூறப்போகிறோம்’
    ‘சில மருந்துகளினால் உடலுக்கு ஏற்படும் நன்மையைக் காட்டிலும் தீமையே அதிகம்’
    ‘தற்செயலாக உன்னைப் பார்த்தது நன்மையாக முடிந்தது’

  • 2

    பயன் விளைவிக்கும் நல்ல செயல்.

    ‘பிறருக்கு நன்மையே செய்தவர்’

  • 3

    (ஒருவருடைய) நலன்.

    ‘உங்கள் நன்மைக்காகத்தான் இதைச் சொல்கிறேன்’
    ‘பொதுமக்களின் நன்மைக்கு உகந்ததைத்தான் நாங்கள் செய்கிறோம்’
    ‘நாட்டின் நன்மையைக் கவனத்தில் கொண்டு எடுக்கப்பட்ட முடிவு இது’