தமிழ் நபும்சகன் யின் அர்த்தம்

நபும்சகன்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு மலடன்.