தமிழ் நீர்ப்பாசனம் யின் அர்த்தம்

நீர்ப்பாசனம்

பெயர்ச்சொல்