தமிழ் நீர்மம் யின் அர்த்தம்

நீர்மம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    திரவ நிலை.