தமிழ் நாசுக்கு யின் அர்த்தம்

நாசுக்கு

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன