தமிழ் நாட்டியம் யின் அர்த்தம்

நாட்டியம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சொற்கட்டுகளும் அபிநயமும் சேர்ந்த நடனம்.