தமிழ் நாட்டுப்பண் யின் அர்த்தம்

நாட்டுப்பண்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தேசியகீதம்.

    ‘விழா நாட்டுப்பண்ணுடன் இனிதே நிறைவடைந்தது’