தமிழ் நாடி பார் யின் அர்த்தம்

நாடி பார்

வினைச்சொல்பார்க்க, பார்த்து

  • 1

    (மணிக் கட்டில் விரலால் அழுத்தி) நாடியை உணர்தல்.