தமிழ் நிகழ்கலை யின் அர்த்தம்

நிகழ்கலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பார்வையாளர்களின் முன் மேடையில் நிகழ்த்தும் நாடகம், நடனம் போன்ற கலைகள்.