தமிழ் நிகழ்தகவு யின் அர்த்தம்

நிகழ்தகவு

பெயர்ச்சொல்

கணிதம்
  • 1

    கணிதம்
    எந்த விகிதத்தில் ஒன்று நிகழும் என்பதற்கான வாய்ப்பு.