நிர்வாணம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : நிர்வாணம்1நிர்வாணம்2

நிர்வாணம்1

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (உடலில்) ஆடை எதுவும் இல்லாத நிலை.

    ‘சின்னப் பையன் நிர்வாணமாக ஓடிவந்தான்’
    ‘கடற்கரையில் நிர்வாணமான உடல் ஒன்று ஒதுங்கியிருந்தது’

நிர்வாணம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : நிர்வாணம்1நிர்வாணம்2

நிர்வாணம்2

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பௌத்தத்திலும் சமணத்திலும்) உலகப் பற்றுகளிலிருந்து முற்றிலும் விடுதலை அடைந்த நிலை.