தமிழ் நிருத்தம் யின் அர்த்தம்

நிருத்தம்

பெயர்ச்சொல்

நாட்டியம்
  • 1

    நாட்டியம்
    சொற்கட்டுகள் மட்டும் அமையப்பெற்ற நடனம்.