தமிழ் நிருபம் யின் அர்த்தம்

நிருபம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு கடிதம்.

  • 2

    கிறித்தவ வழக்கு
    திருமுகம்.