தமிழ் நில அதிர்வு யின் அர்த்தம்

நில அதிர்வு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பூமியின் மேல்பரப்பில் ஏற்படும் லேசான அதிர்வு.