தமிழ் நில உடைமை யின் அர்த்தம்

நில உடைமை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தனிப்பட்ட முறையில் நிலம் சொத்தாக இருப்பது.

    ‘நில உடைமைச் சமுதாயம்’