தமிழ் நிஷ்டூரம் யின் அர்த்தம்

நிஷ்டூரம்

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு காரணமோ நியாயமோ இல்லாமல் கடுமையாகப் பேசுவது.