தமிழ் நிஷாதம் யின் அர்த்தம்

நிஷாதம்

பெயர்ச்சொல்

இசைத்துறை
  • 1

    இசைத்துறை
    ஏழு ஸ்வரங்களில் ஏழாவது ஸ்வரமான ‘நி’ யைக் குறிப்பது.