தமிழ் நெருப்புக் கொன்றை யின் அர்த்தம்

நெருப்புக் கொன்றை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மயிற்கொன்றை.