தமிழ் நெருப்பெறும்பு யின் அர்த்தம்

நெருப்பெறும்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கடித்தால் அதிக வலி ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வகைச் சிவப்பு நிற எறும்பு.