நொதி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : நொதி1நொதி2

நொதி1

வினைச்சொல்

  • 1

    (காடி முதலியவை) புளித்தல்.

    ‘சில பழச்சாறுகளை நொதிக்கவைப்பதன் மூலம் மதுபானம் தயாரிக்கப்படுகிறது’

நொதி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : நொதி1நொதி2

நொதி2

பெயர்ச்சொல்

வேதியியல்
  • 1

    வேதியியல்
    உயிரினங்களின் உடலினுள் வேதியியல் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும், கிரியா ஊக்கியாகச் செயல்படும் சுரப்பு.