தமிழ் நோக்கி யின் அர்த்தம்

நோக்கி

இடைச்சொல்

 • 1

  ‘(குறிப்பிட்ட ஒன்றை அல்லது ஒருவரை) பார்த்த நிலையில்’ என்ற பொருள் தரும் இடைச்சொல்; ‘இலக்காகக் கொண்டு’.

  ‘விளக்கின் முகத்தைக் கிழக்கு நோக்கி வை’
  ‘ஏவுகணை விண்ணை நோக்கிப் பாய்ந்தது’
  ‘அவன் திரும்பி வீட்டை நோக்கி நடந்தான்’
  ‘சத்தம் வந்த திசையை நோக்கித் திரும்பினான்’