தமிழ் பங்காளிக் காய்ச்சல் யின் அர்த்தம்

பங்காளிக் காய்ச்சல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பங்காளிகளுக்கு இடையே ஏற்படும் போட்டியும் பொறாமையும்.