தமிழ் பங்குத் தந்தை யின் அர்த்தம்

பங்குத் தந்தை

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    ஒரு பகுதியில் வாழும் கத்தோலிக்கக் கிறித்தவ மக்களை வழிநடத்த ஆயரால் நியமிக்கப்பட்ட குரு.