தமிழ் பச்சிளம் குழந்தை யின் அர்த்தம்

பச்சிளம் குழந்தை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பிறந்து சில நாட்களே ஆன குழந்தை.