பச்சைக்கல் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பச்சைக்கல்1பச்சைக்கல்2

பச்சைக்கல்1

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மரகதம்.

    ‘பச்சைக்கல் மோதிரம்’

பச்சைக்கல் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பச்சைக்கல்1பச்சைக்கல்2

பச்சைக்கல்2

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சுடாத செங்கல்.