தமிழ் பச்சைக்கல் யின் அர்த்தம்

பச்சைக்கல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மரகதம்.

    ‘பச்சைக்கல் மோதிரம்’

தமிழ் பச்சைக்கல் யின் அர்த்தம்

பச்சைக்கல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சுடாத செங்கல்.