தமிழ் பச்சைப்பிள்ளை யின் அர்த்தம்

பச்சைப்பிள்ளை

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு பச்சைக் குழந்தை.