தமிழ் பட்டவர்த்தனமாக யின் அர்த்தம்

பட்டவர்த்தனமாக

வினையடை

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (எந்த வித ஒளிவுமறைவுமின்றி) தெளிவாக; வெளிப்படையாக.

    ‘இது மோசடி என்று பட்டவர்த்தனமாகத் தெரிந்தும் ஏமாறலாமா?’