தமிழ் பட்டிக்காட்டான் யின் அர்த்தம்

பட்டிக்காட்டான்

பெயர்ச்சொல்

தகுதியற்ற வழக்கு
  • 1

    தகுதியற்ற வழக்கு நகர்ப்புற நாகரிகம் அறியாத கிராமவாசி.