தமிழ் படப்பு யின் அர்த்தம்

படப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (வைக்கோல்) போர்.

    ‘படப்பில் யாரோ தீ வைத்துவிட்டார்கள்’