தமிழ் படமரம் யின் அர்த்தம்

படமரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (தறியில்) நெய்த துணி சுற்றப்படும் உருளை.