தமிழ் படுகிடைக் கோடு யின் அர்த்தம்

படுகிடைக் கோடு

பெயர்ச்சொல்

கணிதம்
  • 1

    கணிதம்
    வரைபடத்தில் கிடைமட்டமாக வரையப்படும் கோடு.