தமிழ் படைக்கலம் யின் அர்த்தம்

படைக்கலம்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு போர்க்கருவி; ஆயுதம்.

    ‘படைக்கலப் பயிற்சி’