தமிழ் பண்பி யின் அர்த்தம்

பண்பி

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    குறிப்பிட்ட பண்பைக் கொண்டிருப்பவர் அல்லது கொண்டிருப்பது.