தமிழ் பதிப்பாளர் யின் அர்த்தம்

பதிப்பாளர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (புத்தகம், பத்திரிகை போன்றவற்றை) வெளியிடும் பொறுப்பை ஏற்றவர்.