தமிழ் பன்மைச் சமூகம் யின் அர்த்தம்

பன்மைச் சமூகம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பல இன மக்களும் பல மதத்தைச் சார்ந்தவர்களும் பல மொழி பேசுபவர்களும் ஒன்றாக வாழும் சமுதாயம்.