தமிழ் பப்பாளி யின் அர்த்தம்

பப்பாளி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மஞ்சளும் பச்சையும் கலந்த நிறத்தில் தோலும், சிவந்த மஞ்சள் நிறத்தில் சதைப் பகுதியும் கொண்ட ஒரு வகைப் பெரிய பழம்/மேற்குறிப்பிட்ட பழம் தரும் மரம்.