தமிழ் பரதேவதை யின் அர்த்தம்

பரதேவதை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பெரும் பெண் தெய்வம்.