தமிழ் பரியந்தம் யின் அர்த்தம்

பரியந்தம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (குறிப்பிடப்படும்) ஒன்றின் முடிவுவரையிலான காலம்.

    ‘ஆயுள் பரியந்தம் இந்தக் கஷ்டம் தீராதோ!’