தமிழ் பரோபகாரி யின் அர்த்தம்

பரோபகாரி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு தயங்காமல் தாராளமாக உதவி செய்பவர்.