தமிழ் பறங்கிப்புண் யின் அர்த்தம்

பறங்கிப்புண்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு கிரந்தி.